Gasmeten

Gasmeten: Het belang van het meten van gassen, normen en beschikbare apparatuur

Bij JBG Safety staan kwaliteit en ontzorgen centraal bij het aanbieden van diensten en producten op het gebied van gasmeten. Dit artikel bespreekt het waarom, hoe, door wie en wanneer van gasmeten, de geldende normen, de belangrijkste gassen die gemeten worden en de apparatuur die daarvoor wordt gebruikt.

Waarom gasmeten

Gasmeten is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid op werkplekken waar gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen, zoals industriële fabrieken, chemische installaties, mijnen en scheepswerven. Het meten van gassen helpt bij het identificeren van lekkages en het controleren van de concentratie van gevaarlijke gassen in de omgeving. Regelmatige gasmetingen kunnen ongelukken en gezondheidsrisico's voorkomen en bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Hoe werkt gasmeten

Gasmeten gebeurt met behulp van draagbare gasdetectoren of vaste gasdetectiesystemen die specifieke gassen in de lucht meten en waarschuwingssignalen afgeven als de concentraties gevaarlijke niveaus bereiken. Moderne gasdetectoren zijn vaak uitgerust met sensoren die meerdere gassen tegelijk kunnen detecteren en analyseren.

Door wie wordt gasmeten uitgevoerd

Gasmeten wordt doorgaans uitgevoerd door gespecialiseerde technici en veiligheidsmedewerkers die getraind zijn in het omgaan met gasdetectieapparatuur en het interpreteren van de resultaten. In sommige gevallen kunnen ook werknemers die in risicovolle omgevingen werken, zoals chemische installaties of mijnen, de verantwoordelijkheid krijgen om regelmatige gasmetingen uit te voeren. Het volgen van een cursus gasmeten, zoals Gasmeten NOGEPA of Gasmeten SOG, kan hen de benodigde kennis en vaardigheden bijbrengen.

Wanneer is gasmeten noodzakelijk

Gasmeten is noodzakelijk wanneer er een risico bestaat op blootstelling aan gevaarlijke gassen of wanneer de luchtkwaliteit van invloed kan zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Dit kan onder meer het geval zijn bij het werken met gevaarlijke chemicaliën, in besloten ruimtes, bij brand- of explosiegevaarlijke omgevingen, en bij de opslag en het transport van gassen. Regelmatige gasmetingen helpen bij het identificeren en aanpakken van mogelijke risico's.

Belang van gasmeten

Gasmeten is van cruciaal belang voor het beschermen van werknemers en het milieu tegen de risico's van gevaarlijke gassen. Het zorgt ervoor dat werkgevers voldoen aan wettelijke voorschriften en draagt bij aan het verbeteren van de algehele luchtkwaliteit in werk- en leefomgevingen. Bovendien kan gasmeten helpen bij het verminderen van de blootstelling aan schadelijke gassen en het waarborgen van de veiligheid op de werkplek.

Belangrijkste gassen die gemeten worden

Enkele van de belangrijkste gassen die gemeten worden zijn onder andere:

 • Zuurstof (O2)
 • Koolmonoxide (CO)
 • Waterstofsulfide (H2S)
 • Methaan (CH4)
 • Koolstofdioxide (CO2)
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Ammoniak (NH3)
 • Chloorgas (Cl2)
 • Vluchtige organische stoffen (VOS)

Apparatuur voor gasmeten

Er zijn verschillende soorten gasdetectieapparatuur beschikbaar, variërend van draagbare gasdetectoren tot vaste gasdetectiesystemen. Enkele van de meest gebruikte apparaten zijn:

 • Draagbare gasdetectoren
 • Vaste gasdetectiesystemen
 • Infrarood-gasdetectoren
 • Elektrochemische gasdetectoren
 • Semiconductor-gasdetectoren
 • Foto-ionisatiedetectoren (PID's)

Bij het kiezen van de juiste gasdetectieapparatuur is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke gassen die aanwezig kunnen zijn in de werkomgeving, de vereiste gevoeligheid en nauwkeurigheid, en de werkomstandigheden (zoals temperatuur en vochtigheid).

Cursussen gasmeten

Gasmeten NOGEPA

De cursus Gasmeten NOGEPA is speciaal ontworpen voor medewerkers in de olie- en gasindustrie en biedt deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gasmetingen uit te voeren volgens de NOGEPA-normen. De cursus behandelt onderwerpen zoals gasdetectieapparatuur, meetprincipes, veiligheidsprocedures en de interpretatie van meetresultaten.

Gasmeten SOG

De cursus Gasmeten SOG is gericht op professionals in de technische installatiebranche en leert deelnemers hoe ze veilig en effectief gasmetingen kunnen uitvoeren volgens de SOGL-normen. De cursus behandelt onderwerpen zoals de eigenschappen van verschillende gassen, het gebruik van gasdetectieapparatuur, het interpreteren van meetresultaten en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen.

Conclusie

Gasmeten is van cruciaal belang voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in risicovolle omgevingen waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen zijn. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende normen, zoals NOGEPA en SOGL, en om regelmatige gasmetingen uit te voeren met de juiste apparatuur. Door het volgen van een cursus gasmeten kunnen professionals hun kennis en vaardigheden op dit gebied vergroten en bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Bij JBG Safety staan kwaliteit en ontzorgen centraal bij het aanbieden van diensten en producten op het gebied van gasmeten, zodat uw organisatie zich kan richten op haar kerntaken terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.

Reactie plaatsen