Waarom overtreden mensen de wet? En hoe voorkom je criminaliteit?

Waar komt criminaliteit vandaan en hoe kunnen we het voorkomen?

Criminaliteit blijft een vraagstuk waar de samenleving mee te maken heeft. Waarom overtreden sommige mensen de wet en waarom gehoorzamen anderen de wet? Om deze vragen te beantwoorden, kijken criminologen naar verschillende factoren, zoals biologische, psychologische en externe factoren.

Oorzaken van criminaliteit

Bepaalde biologische of psychologische factoren kunnen bijdragen aan crimineel gedrag, maar ook externe factoren, zoals de omgeving of kans, kunnen hierbij een rol spelen. Als de gelegenheid om een misdrijf te plegen zich voordoet, kan dit de kans vergroten dat iemand daadwerkelijk een criminele handeling uitvoert.

Waarom gehoorzamen mensen de wet?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen de wet gehoorzamen. Enerzijds willen mensen geaccepteerd worden door hun omgeving en de afkeuring van vrienden, familie en collega's vermijden. Anderzijds heeft het overtreden van de wet vaak negatieve gevolgen, zoals het verlies van werk en financiële zekerheid.

Preventieve maatregelen

Om criminaliteit te voorkomen, kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Dit kan variëren van het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen tot het verminderen van de kans om een misdrijf te plegen. Door bijvoorbeeld meer sociale controle in de buurt en betere toegang tot onderwijs en werk, kan de kans op criminaliteit worden verkleind.

Wil je meer weten over preventieve maatregelen tegen criminaliteit? Neem dan contact op met JBG Safety voor trainingen op het gebied van agressie en weerbaarheid, communicatietechnieken en leidinggeven. Bel 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen