Mag een burger een andere burger aanhouden?

In de wetboeken van het strafrecht, staan gedragingen beschreven die volgens de wet strafbaar zijn en in de wetboeken van strafvorderingen, staan bevoegdheden in, hoe men moet handelen bij een ontdekking van een strafbaar feit.

Wat staat er in ons strafrecht?

In ons strafrecht, kennen wij twee verschillende soorten strafbare gedragingen, namelijk misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn vaak ernstiger van aard en overtredingen minder ernstig. In beide gevallen mag een burger bij ontdekking op heterdaad of ter stond, een verdachte aanhouden voor het plegen van misdrijven en overtredingen. Het doel van een aanhouding is, om een verdachte zo spoedig mogelijk over te dragen aan een opsporingsambtenaar, dit kan een algemene opsporingsambtenaar zijn, als een buitengewone opsporingsambtenaar, om de verdachte zo spoedig mogelijk voor te geleiden aan een officier of een hulpofficier van justitie.

De functie van een officier

Een officier of een hulpofficier van justitie zal gaan toetsen of de aanhouding correct was uitgevoerd en voor welk strafbare feit, de verdachte was aangehouden. Een verdachte moet immers op de juiste punten veroordeeld kunnen worden door een rechter.

 Zodra een burger een verdachte aanhoudt voor het plegen van een strafbare gedraging, heeft de burger nog enkele bevoegdheden, zoals goederen in beslag nemen, die gekoppeld zijn voor het plegen van het strafbare feit. De goederen moeten zichtbaar door de verdachte mee gedragen worden. De verdachte, als de in beslag genomen goederen, moeten onverwijld over gedragen worden aan een opsporingsambtenaar en de opsporingsambtenaar zal de verdachte verder gaan voorgeleiden aan een officier of een hulpofficier van justitie.

Bevoegdheden van een burger

Wilt u meer weten over de bevoegdheden van een burger bij een strafbaar feit en hoe u precies moet gaan handelen bij een aanhouding? U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

- basiskennis over criminaliteit;

- basiskennis over preventieve maatregelen voor het voorkomen van criminaliteit;

- basiskennis over wetgeving en bevoegdheden in het strafrecht- en strafvordering;

 - het leren van zelfverdedigingstechnieken;

 - het leren van aanhoudingstechnieken.


Via onderstaand formulier kunt u, uw gegevens en vraagstelling achterlaten. Onze specialisten nemen binnen één werkdag contact met u op.

Reactie plaatsen