Wat is de Straintheorie?

Wat is de Straintheorie?

Wat is de Straintheorie?

De straintheorie is één van de vele theorieën uit de criminologie en is voornamelijk de auteur Merton hier een groot voorstander van, waarom er mensen in onze huidige maatschappij criminele handelingen plegen, ondanks onze zorgstaat van uitkeringen en toeslagen.

Spanningstheorie

Straintheorie is naar het Nederlands vertaald spanningstheorie. Personen voelen binnen de huidige maatschappij spanningen en doordat zij spanning en frictie voelen met hun medemensen, de overheid en zijn wet- en regelgeving en dat zij het gevoel hebben, dat zij geen gelijke kansen hebben als wat andere mensen wel in de huidige maatschappij hebben, zijn zij eerder geneigd om strafbare en criminele gedragingen uit te voeren.

Elk persoon binnen onze huidige maatschappij wil graag uitblinken en presteren en dit kan voornamelijk alleen, wanneer wij goed en leuk werk hebben en genoeg erkenning krijgen van onze werk- en privé omgeving. Wij willen allemaal een financiële stabiele basis in ons leven hebben, leuke relaties en een sociale omgeving, die ons waardeert en respecteert. Wanneer deze zaken wegvallen, hebben mensen minder tot niks te verliezen en zijn zij dus veel meer geneigd, om criminele handelingen naar andere mensen en de samenleving te verrichten.

Behoeftehiërarchie van Maslow

De straintheorie kan vergeleken worden de behoeftehiërarchie van Maslow. Maslow spreek immers over een traject, dat graag elke persoon wil doorlopen naar succes en ontplooiingen. De behoeftehiërarchie van Maslow begint bij fysiologische behoefte, hier valt eten, drinken, slapen en onderdak onder. De tweede stap in Maslow behoeftehiërarchie is veiligheid. Onder veiligheid valt bescherming en economische zekerheid. De derde stap is sociale behoefte en willen wij graag deel van een sociale omgeving uitmaken. Mensen zijn immers van zichzelf sociaaldieren. De vierde fase van Maslow behoeftehiërarchie is waardering, erkenning en succes. De laatste fase en stap van Maslow behoeftehiërarchie is zelfontplooiing en zelfverwerkelijking en dit is het punt, dat mensen het gene hebben bereikt, wat zij graag in hun leven wilde gaan bereiken.

ITM- en Harde Kerntrajecten

De ITM- en Harde Kerntrajecten handelt vanuit de straintheorie, om via de drie B’s (bed, brood en baan), veelplegers opnieuw op het rechte pad te krijgen. Zodra mensen weer iets stabiels en regelmaat ervaren in hun leven, willen zij dit niet graag (opnieuw) kwijt raken en beseffen zij alle heel goed, dat zij uit het criminele milieu moeten stappen om dit te kunnen behouden.

JBG Safety helpt!

Voldoen informatie gekregen over criminaliteit en de straintheorie? JBG Safety helpt!

Wilt u meer weten over straintheorie en de verschillende criminaliteitsvormen? Onze deskundigen informeren u graag. Desgewenst kunnen we u ook helpen om uzelf veiliger te voelen door middel van meer kennis over criminaliteit, wetgeving en zelfverdedigingstechnieken. U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

 - basiskennis over criminaliteit;

 - basiskennis over slachtofferschap;

 - basiskennis over wetgeving en bevoegdheden in het strafrecht- en strafvordering;

 - het leren van zelfverdedigingstechnieken;

 - het leren van aanhoudingstechnieken.


Via onderstaand formulier kunt u, uw gegevens en vraagstelling achterlaten. Onze specialisten nemen binnen één werkdag contact met u op.

Reactie plaatsen