Het verschil tussen ratio en emotie in stressvolle situaties | JBG Safety

Wat is het verschil tussen ratio en emotie?

Tussen ratio en emotie zit een duidelijk verschil en bepalen de beide onderwerpen, hoe een persoon zich gedraagt in stressvolle en/of in niet stressvolle situatie. Kan je trainen en oefenen of je meer laat leiden door ratio dan emotie? Het antwoord is zeker ja!

Emoties en handelen

Mensen handelen vaak uit emotie, wanneer een situatie volkomen onbekend en wantrouwig voor hen is. Een goed voorbeeld is bij een brand of een ontruiming. Doordat wij in het algemeen nooit met een echte brand of een ontruiming te maken hebben gehad, beheersen wij te nemen handelingen voor het bestrijden van een brand niet in ons systeem. Hierdoor laten wij ons dus compleet leiden wat ons gevoel aan ons vertelt en niet onze gedachten.

Wanneer mensen vanuit emoties handelen, dan handelen zij uit het onbewust zijn, irrationeel, routinematig en uit pure intuïtie. Het is niet meteen verkeerd om puur uit emotie te handelen, omdat men immers wel handelt in een stressvolle situatie. Om toch beter en bedachtzamer met stressvolle situatie om te gaan, dan kan men beter uit het oogpunt van ratio handelen.

Ratio en handelen

Wanneer mensen vanuit ratio handelen, dan voeren zij bewuste handelingen uit, denken na voordat zij handelen, zijn rationeel in hun keuzes en voeren hun taken vaak naar precisie uit. In situatie waarin de veiligheid, de gezondheid en de welzijn van mensen ernstig in gevaar is en/of kunnen komen, dan kan men dus beter uit het oogpunt van ratio handelen.

Trainingen en cursussen

Door trainingen en cursussen te volgen van bijvoorbeeld brandbestrijding, agressie- en geweld of EHBO-cursussen, kan men extra kennis, informatie en vaardigheden op doen, hoe men dus effectief en efficiënt moet handelen in stressvolle situaties. Hierdoor zal men ten eerste rustig en bedachtzaam blijven, meer overzicht en controle over de situatie hebben en als laatste punt, dat men na afloop van de situatie minder last van stress en schuld gevoel heeft. Men weet immers, dat zij alles hebben gedaan, wat in hun kennis en kunde lag, om de verschrikkelijke situatie tegen te gaan.

JBG Safety helpt!

Wilt u meer weten, hoe u beter kunt handelen in stressvolle situaties en volledig gebruik kan maken van uw ratio? Onze deskundigen informeren u graag. Desgewenst kunnen we u ook helpen om uzelf veiliger te voelen door middel van meer kennis over brandbestrijding, EHBO vaardigheden, zelfverdedigingstechnieken en om te gaan met geweld en agressie. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088-1125474 of via de mail info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen