Ontdek de vormen van slachtofferschap en het belang van steun - JBG Safety

Welke vormen van slachtofferschap zijn er?

Slachtofferschap kent verschillende vormen, zowel fysiek als emotioneel. Ontdek de secundaire en tertiaire slachtofferschap en waarom zij ook steun en begeleiding verdienen. Kies voor JBG Safety voor professionele ondersteuning.

Secundair slachtofferschap: Vergeten slachtoffers

Hulpverleners en omstanders kunnen secundaire slachtoffers zijn, maar vaak wordt hun behoefte aan ondersteuning over het hoofd gezien. Begrijp waarom zij ook begeleiding nodig hebben om ernstige gebeurtenissen te verwerken.

Tertiair slachtofferschap: Gemeenschappen in pijn

Bij tertiair slachtofferschap gaat het om hele gemeenschappen en bevolkingsgroepen die getroffen zijn door bijvoorbeeld terroristische aanslagen. Leer meer over het belang van steun en begeleiding op dit niveau.

Slachtofferhulp voor iedereen

Slachtofferhulp mag zich niet alleen beperken tot primaire slachtoffers. Ook secundaire slachtoffers verdienen begrip, ondersteuning en een luisterend oor. JBG Safety biedt professionele begeleiding en steun. Neem vandaag nog contact op via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Bied steun aan alle slachtoffers met JBG Safety!

Reactie plaatsen