Het verschil tussen ratio en emotie: handelen in stressvolle situaties

Wat is het verschil tussen ratio en emotie?

Wat is het verschil tussen ratio en emotie?

Het verschil tussen ratio en emotie is essentieel bij het bepalen van ons gedrag in verschillende situaties. Kun je trainen om meer op ratio dan op emotie te vertrouwen? Absoluut!

Emotiegestuurd handelen

Mensen handelen vaak op basis van emotie wanneer een situatie onbekend en bedreigend aanvoelt. Bijvoorbeeld bij een brand of evacuatie. Omdat we meestal niet eerder met zo'n situatie te maken hebben gehad, vertrouwen we op ons gevoel in plaats van onze gedachten.

Emotiegestuurd handelen is vaak onbewust, irrationeel, routinematig en gebaseerd op intuïtie. Het is niet per se verkeerd om op emotie te handelen, omdat het een reactie is in een stressvolle situatie. Maar om beter met stressvolle situaties om te gaan, is het raadzaam om meer op ratio te vertrouwen.

Ratio-gestuurd handelen

Handelen vanuit ratio betekent bewust handelen, nadenken voordat je actie onderneemt, rationele keuzes maken en taken nauwkeurig uitvoeren. In situaties waarin veiligheid, gezondheid en welzijn in gevaar zijn, is het beter om op ratio te vertrouwen.

Training en vaardigheden

Door het volgen van trainingen en cursussen op het gebied van bijvoorbeeld brandbestrijding, omgaan met agressie en EHBO, kun je extra kennis en vaardigheden opdoen om effectief te handelen in stressvolle situaties. Dit zorgt ervoor dat je rustig en bedachtzaam blijft, meer overzicht en controle hebt en na afloop minder last hebt van stress en schuldgevoel. Je weet dat je alles hebt gedaan wat binnen je vermogen lag om de situatie aan te pakken.

Kies voor JBG Safety

Bij JBG Safety begrijpen we het belang van rationeel handelen in stressvolle situaties. Neem vandaag nog contact met ons op via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl voor professioneel advies en trainingen om je vaardigheden te verbeteren.

Handel effectief in stressvolle situaties met JBG Safety!

Reactie plaatsen