Effectief communiceren: gebruik alle communicatievormen

Hoe je effectief communiceert: gebruik alle communicatievormen

Als je iemand wilt aanspreken om zijn of haar gedrag of houding te veranderen, is het slim om gebruik te maken van alle communicatievormen. Dat zijn non-verbale, verbale en para-verbale communicatie. Maar welke vorm is het meest effectief? En hoe pas je dit toe in de praktijk?

Non-verbale, verbale en para-verbale communicatie

Non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en houding, bepaalt voor 55% de totale communicatie. Para-verbale communicatie, zoals intonatie, volume en tempo van je stem, is goed voor 38%. Verbale communicatie, het gebruik van woorden, is slechts 7%.

Tips voor effectieve communicatie

Om effectief te communiceren is het belangrijk om bewust te zijn van je eigen non-verbale communicatie en je stemgebruik. Daarnaast is het van belang om de juiste woorden te kiezen om de ander te overtuigen. Zorg dat je positief en duidelijk communiceert en luister ook goed naar de ander.

Online communicatie

In een digitale omgeving, zoals e-mail of sociale media, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan je woordkeuze en emoties. Online communicatie kan namelijk snel tot misverstanden leiden.

Neem contact op met JBG Safety

Wil jij beter leren communiceren en anderen positief beïnvloeden? Bij JBG Safety bieden wij trainingen op het gebied van communicatietechnieken, agressie en weerbaarheid, leidinggeven en BHV. Neem contact met ons op via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen