Wat leer je tijdens een BHV cursus? | JBG Safety

Wat leer je tijdens een BHV cursus?

Een BHV cursus is gericht op bedrijfshulpverlening en behandelt onder andere EHBO, brandbestrijding, evacuatie, ontruiming en noodcommunicatie.

BHV inhoud

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en omvat meer dan alleen EHBO. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan brandbestrijding, evacuatie en ontruiming, en noodcommunicatie.

Het belangrijkste onderdeel van BHV is communicatie. Een goede evacuatie, brandbestrijding en EHBO valt of staat met communicatie in een noodsituatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar procedures, materialen en heldere communicatie met mede BHV'ers, professionele hulpverlening en mensen op de werkvloer.

Een greep uit de onderwerpen van een BHV cursus

  • Beginnende brand en verschillende blusmethoden
  • Levensreddende handelingen
  • Noodcommunicatie, ontruiming en alarmeren
  • Stabiele zijligging en controle vitale functies
  • Verslikking en vergiftiging
  • Shock, flauwte en hoofdletsel
  • Verstuiking, kneuzing, onderkoeling en ontwrichting

Wil je meer informatie over de inhoud van de BHV cursus? Neem dan contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of info@jbgsafety.nl en schrijf je in voor een BHV cursus bij JBG Safety.

Reactie plaatsen