Roet en veiligheid op de werkplek: wat je moet weten

Wat is roet? Alles over BHV

Roet is een product dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen zoals hout en steenkool. Het is een fijn stof en kan irritatie aan de longen veroorzaken. Diesel is een bekende veroorzaker van roet en is door de WHO bestempeld als kankerverwekkend.

De DME-norm en veiligheid op de werkplek

De DME-norm, Diesel Machine Emissie, is van toepassing op roet op de werkplek en is vooral belangrijk in garages waar veel met dieselrook gewerkt wordt. Veelvuldige blootstelling aan dieselrook kan de kans op longaandoeningen en zelfs longkanker vergroten.

Vermijd dus het inademen van roet en zorg voor een veilige werkplek met de juiste normen en voorschriften.

Neem voor meer informatie over veiligheid op de werkplek contact op met JBG Safety:
Telefoon: 088 112 5474
Email: info@jbgsafety.nl
Reactie plaatsen