Groepsdruk en BHV: hoe ga je om met groepsdruk in gevaarlijke situaties?

GROEPSDRUK: VLUCHTEN, VECHTEN OF BEVRIEZEN

Alles over BHV

Als BHV'er is het belangrijk om te weten hoe je moet omgaan met groepsdruk in noodsituaties. Groepsdruk is de sociale druk die een groep uitoefent op een persoon om het gedrag te veranderen, zodat het overeenkomt met het gedrag van de groep. Het is belangrijk om te weten hoe je hiermee moet omgaan om jezelf en anderen te beschermen.

GROEPSDRUK EXPERIMENT: DE SITUATIE

Bij een experiment met groepsdruk werden proefpersonen blootgesteld aan rook in een ruimte. De medekandidaten zaten in het complot en mochten niets laten blijken. In de video zie je hoe iemand alleen in de ruimte reageert op de rook en het brandalarm, terwijl een groep niets doet. Het reptielenbrein zorgt ervoor dat we geneigd zijn om te vluchten, vechten of bevriezen.

WAT DOE JE ALS BHV'ER IN ZO'N SITUATIE?

Als BHV'er moet je verantwoordelijkheid nemen en bepalen of de situatie veilig is voor jezelf en anderen. Luister naar je onderbuikgevoel en handel ernaar. Blijf rustig en communiceer kort en duidelijk met de groep.

TOT SLOT

Wees je bewust van hoe mensen kunnen reageren in noodsituaties en hoe jij zelf zou kunnen reageren. Neem eerst verantwoordelijkheid voor jezelf en handel daarna pas voor anderen. Wil je leren hoe je effectief in een noodsituatie moet handelen? Informeer dan naar de mogelijkheden voor BHV training bij JBG Safety.

Neem contact op met ons op telefoonnummer 088 112 5400 of per e-mail via info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen