Alles over BHV: de juiste procedure bij hulpverlening

HULPVERLENING EN DE JUISTE PROCEDURE

Alles over BHV

Als het aankomt op hulpverlening is het belangrijk om professionele hulp op de juiste manier in te roepen. Hierbij speelt de Bedrijfshulpverlener (BHV-er) een belangrijke rol. De BHV-er is namelijk de eerste persoon die aangesproken wordt bij een noodsituatie en beslist wie of wat er moet gebeuren. Daarnaast fungeert de BHV-er als schakel tussen de slachtoffers, omstanders en de professionele hulpdiensten.

De BHV-er als voorpost

Een belangrijke taak van de BHV-er is om als voorpost te fungeren. Dit houdt in dat de BHV-er weet waar de hulpdiensten naartoe moeten en hoe zij veilig op de plaats des onheils kunnen komen. Ook is de BHV-er in contact met de plek van de calamiteit om de situatie door te geven aan de professionele hulpdiensten.

Intern melden van een calamiteit

Een calamiteit kan zowel intern als extern gemeld worden. In het bedrijfsnoodplan staat vermeld hoe de BHV-er opgeroepen moet worden en in welke situaties er intern of extern gemeld moet worden.

Meldregels

Bij zowel interne als externe meldingen moeten bepaalde gegevens (meldregels) genoemd worden, zoals naam en telefoonnummer van de melder, exacte plaats van het incident, welke hulpdienst nodig is en hoeveel slachtoffers er zijn.

Afmelden van een incident

Het is belangrijk om na een incident ook weer af te melden bij de hulpdiensten.

Wil je meer weten over BHV en hoe je adequaat kunt handelen in noodsituaties? Bij JBG Safety bieden we praktijksessies aan. Neem contact op via 088 112 5474 of info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen