Ontdek de Verschillende Brandklassen en de Bijpassende Blusmiddelen

Ontdek de Verschillende Brandklassen en bijpassende Blusmiddelen

Brandklasse A: Vaste Stoffen

Vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel, kunnen branden. Het vocht in deze materialen zorgt voor ontbranding. Blus branden van vaste stoffen met een brandslanghaspel of schuimblusser.

Brandklasse B: Vloeistoffen

Vloeistoffen, zoals benzine, diesel, alcohol en vetten, kunnen branden door de dampen die vrijkomen. Blus vloeistofbranden met een schuimblusser, CO2-blusser of poederblusser.

Brandklasse C: Gassen

Gassen, zoals butaan, propaan, LPG en aardgas, kunnen branden. Sluit bij een gasbrand zo snel mogelijk de gastoevoer af. Gebruik een poederblusser om gasbranden te blussen.

Brandklasse D: Metalen

Bepaalde metalen, zoals magnesium, aluminium, barium en lithium, kunnen branden bij zeer hoge temperaturen. Metaalbranden kunnen niet met water worden geblust. Gebruik een poederblusser om metaalbranden te blussen.

Brandklasse E: Elektriciteit

Elektriciteit zelf brandt niet, maar kan brand veroorzaken of verergeren. Elektriciteitsbranden ontstaan vaak door kortsluiting. Blus elektriciteitsbranden met een CO2-blusser.

Brandklasse F: Olie en Vet

Oliën en vetten, zoals frituurvet en bak- en braadolie, kunnen spontaan ontbranden door oververhitting. Blus olie- en vetbranden met een vetblusser.

Kies het Juiste Blusmiddel

Om brand effectief te blussen, is het belangrijk om het juiste blusmiddel te kiezen op basis van de brandklasse. Neem contact op met JBG Safety voor advies en de juiste blusmiddelen.

Neem contact met ons op voor advies en ondersteuning: bel 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen