Wat is een brandklasse?

Brandklasse

JBG Safety is gespecialiseerd in brandveiligheid en heeft ruime ervaring in het voldoen aan brandklassen. Een brandklasse is een graadmeter voor de brandbaarheid van een bepaalde constructie en kan verschillende vormen aannemen. De meest voorkomende vorm is een schaal die loopt van F t/m A, waarbij F staat voor ‘bijzonder brandbaar’ en A voor ‘onbrandbaar’. Brandklassen komen voort uit zogenaamde NEN-normen en zijn van toepassing op onze veiligheid in allerlei sectoren. Een brandklasse bestaat verder uit een bepaling van de rookontwikkeling S en een bepaling van de druppelvorming D. Een veelvoorkomende brandklasse is de B-S1-D0. 

Wat is brandklasse B-S1-D0?

Brandklasse B-S1-D0 komt voort uit de EN-norm 13501-1. Als je deze brandklasse ontleedt, krijg je de volgende (sub)bepalingen:

B: De constructie wordt geclassificeerd als bijna onbrandbaar

S1: De constructie heeft een geringe rookontwikkeling

D0: De constructie vertoont bij brand geen enkele druppelvorming

Zoals je misschien wel opvalt, is de B-S1-D0 een vrij strenge bepaling: de constructie brandt (bijna) niet, geeft weinig rook af en scheidt geen losse delen af. De B-S1-D0 wordt dan ook vooral toegepast op risicovolle plaatsen. Zo moet álles op Schiphol aan deze regel voldoen; alleen dán kan de veiligheid van haar bezoekers gegarandeerd worden. Een andere veelvoorkomende toepassing van de B-S1-D0 is de vluchtweg in een gebouw. Vooral wanneer er maar één mogelijke vluchtweg is, is het van cruciaal belang dat deze maximaal tegen brand is beschermd.

Brandklassen voor blusmiddelen?

Als we het hebben over brandklassen, wil er nog wel eens verwarring ontstaan over de betekenis van het woord. Brandklassen zijn namelijk ook van toepassing op blusmiddelen, maar dan hebben ze een andere vorm en betekenis. Brandklassen voor blusmiddelen lopen van A t/m F en geven de soort brand weer. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een geschikt blusmiddel gekozen.  

Ik moet voldoen aan brandklasse X, wat moet ik doen? 

Heb je vanuit de brandweer of andere instantie een brandklasse opgelegd gekregen, maar weet je niet hoe je hieraan moet voldoen of welke stappen je moet ondernemen? Heeft u vragen of wilt u advies op maat over hoe u aan een brandklasse moet voldoen? Neem contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag verder.

Reactie plaatsen