Gevaren bij brand: Hitte, Rook, Explosies en Elektriciteit | JBG Safety

Gevaren bij brand: Hitte, Rook, Explosies, Elektriciteit en meer | JBG Safety

Bij brand zijn er diverse gevaren waar je je bewust van moet zijn. Leer de risico's kennen en neem preventieve maatregelen. Ontdek de belangrijkste gevaren bij brand.

Hitte: Verhoogde temperatuur

De temperatuur in een brandende ruimte stijgt snel, met gemiddeld 100°C per minuut. Hoogte en ruimte spelen hierbij een rol.

Rook: Brandbare en giftige gassen

Rook bevat brandbare en giftige gassen, zoals methaan en koolmonoxide. Blijf uit de rook en laat het blussen over aan professionele hulpdiensten.

Explosiegevaar: Gasophoping en flashover

Brand kan leiden tot gasophoping en explosies, zoals flashover en backdraft. Wees hiervan bewust en volg de instructies van hulpverleners op.

Elektriciteit: Smelten van kabels

Bij brand kunnen elektriciteitskabels smelten, wat kortsluiting kan veroorzaken. Gebruik geen water om een brand in de meterkast te blussen. Schakel elektriciteit alleen uit in overleg met de brandweer.

Oriëntatieverlies en belemmerd denkvermogen

Rook kan het zicht verminderen en de inademing ervan kan het denkvermogen beïnvloeden. Blijf contact houden met muren om je oriëntatie te behouden.

Chemicaliën en Kunststoffen

Chemicaliën en kunststoffen kunnen brandgevaarlijk zijn. Zorg dat je weet welke stoffen aanwezig zijn en welke reacties ze kunnen veroorzaken.

Voor professioneel advies, BHV- en EHBO-trainingen, neem contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen