Flashover bij brand: Ontstaan, Gevaar en Handelwijze | JBG Safety

Een flashover: Ontstaan, Gevaar en Handelwijze | JBG Safety

Introductie:

Een flashover is een gevaarlijke situatie die optreedt tijdens een brand. Ontdek hoe een flashover ontstaat, welk gevaar het met zich meebrengt en hoe je op de juiste manier kunt handelen om jezelf te beschermen.

Wat is een flashover?

Een flashover treedt op wanneer de in een ruimte aanwezige rook in aanraking komt met nieuw aangevoerde zuurstof. De rooklaag bereikt de ontbrandingstemperatuur en vat vlam, wat resulteert in een zeer gevaarlijke situatie.

Hoe ontstaat een flashover?

Een flashover ontstaat door rookvorming tijdens een brand in dezelfde ruimte. De rook, gevormd door de brandgassen, verzamelt zich aan het plafond van de gesloten ruimte. Bij een tekort aan zuurstof stijgt de temperatuur in de rookwolk tot de ontbrandingstemperatuur wordt bereikt. Het openen van een deur of raam van buitenaf voegt nieuwe zuurstof toe en veroorzaakt de ontbranding van de rookwolk.

Hoe handel je bij een flashover?

Bij een flashover is de temperatuur in de ruimte extreem hoog en levensgevaarlijk. Betreed de ruimte NOOIT, omdat de brand zich opnieuw kan ontwikkelen door de toestroom van zuurstof. Redding van eventuele slachtoffers in de ruimte is niet meer mogelijk. Volg de juiste deurprocedure om de situatie van buitenaf te beoordelen en bescherm jezelf tegen het gevaar.

Brandveiligheid met JBG Safety:

Voor professioneel advies en hoogwaardige brandveiligheidsoplossingen, neem contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl. Zorg voor een veilige omgeving en bescherm jezelf met de juiste kennis en maatregelen.

Reactie plaatsen