Brandontwikkeling: Van Begin tot Gevaarlijke Fasen | JBG Safety

Brandontwikkeling: Van Begin tot Gevaarlijke Fasen

Ontdek de fasen van brandontwikkeling, van een klein vlammetje tot een gevaarlijk inferno. Leer over de brandkromme en de risico's die gepaard gaan met elke fase.

Fase 1: Ontstaan van een Brand

Begrijp hoe een brand begint met een vonk en zich ontwikkelt tot een vlam, waarbij de temperatuur in een ruimte stijgt. De brandkromme illustreert deze fase.

Fase 2: Snelle Brandontwikkeling

Leer waarom de ontwikkelingsperiode van een brand zo snel verloopt. Brandbare gassen worden uitgestoten door de vaste stoffen en ontbranden door de aanwezige zuurstof. Dit leidt tot vlamoverslag en een snel escalerende situatie.

Fase 3: Toenemende Hitte en Rook

Ontdek hoe de temperatuur stijgt en zuurstof afneemt, resulterend in meer rookontwikkeling. Rook kan zeer brandbaar en gevaarlijk zijn, vooral bij temperaturen tussen 500 °C en 650 °C.

Fase 4: Brandperiode en Zuurstofgebrek

Begrijp dat de brandperiode eindigt wanneer de zuurstof in een besloten ruimte oprakt. Dit is de periode tussen de ontwikkeling en het opraken van zuurstof.

Fase 5: Doofperiode en Smeulgevaar

Leer over de doofperiode, waarbij een tekort aan zuurstof de brand doet doven. Echter, de smeulperiode die volgt, is nog steeds gevaarlijk vanwege de aanwezige brandstof en hoge temperatuur.

Waarschuwing: Flash-over en Backdraft

Ontdek hoe een kleine toevoer van zuurstof tijdens de smeulperiode kan leiden tot een snelle ontbranding, bekend als een flash-over of backdraft. Dit vormt een extreem gevaarlijke situatie.

Kies voor Brandveiligheid met JBG Safety:

Voor deskundig advies en hoogwaardige brandveiligheidsoplossingen, neem contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Bescherm jezelf tegen brandgevaar door inzicht te krijgen in brandontwikkeling. Neem vandaag nog contact op met JBG Safety voor een veiligere omgeving.

Reactie plaatsen