Brandenwonden en elektra
Brandwonden door elektriciteit. Elektriciteit is zo gewoon in onze huidige maatschappij dat risico's niet worden gezien, ze worden als normaal geaccepteerd. Juist elektriciteit, wat vaak zo makkelijk is, is een bron van veel ellende. Zeer ernstige lichamelijke schade ontstaat juist door de elektriciteit.

Wond soorten door elektriciteit.

brandwond-elektra-tn Door elektriciteit ontstaan meerdere soorten wonden, de bekendste zijn:
  • Een ingangswond;
  • Een uitgangswond;
  • Een inwendige wond.
De ingangswond is vaak heel erg klein, regelmatig amper waar te nemen. De uitgangswond daarentegen kan zeer groot. De inwendige wond, vaak niet zichtbaar, kan zeer ernstige gevolgen in zich hebben.

Handelswijze bij letsel door elektriciteit.

Een van de belangrijkste punten bij elektriciteit is de aandacht voor je eigen veiligheid. Juist om je eigen veiligheid te waarborgen moet je als eerste alle elektriciteit uitzetten. De stekker uit het stopcontact trekken. Pas na deze handelingen kun jij veilig handelen als hulpverlener. Indien het contact met de elektriciteitsbron niet verbroken kan worden, dan dient de hulpverlener zich eerst te isoleren alvorens het slachtoffer te gaan helpen. Het isoleren werkt het beste met hout of met rubber. Natuurlijk is het waarschuwen van de brandweer (BEL 112) een zeer goed idee!

Het behandelen van elektriciteitsletsel.

Bij bewustzijnsverlies handel je zoals gebruikelijk bij een bewusteloos slachtoffer, dus:
  • Bewustzijnscontrole;
  • Ademhalingscontrole;
  • Start reanimatie.
Je zult zeer alert moeten zijn op uitvalverschijnselen door inwendig letsel. Door elektriciteit kunnen spieren en bloedvaten volledig verbranden, dit zie je niet, je kunt het wel waarnemen. De uitwendige brandwonden kun je behandelen zoals je een thermische brandwond behandeld. Schakel tijdig professionele hulp in. Professionele hulp kan zijn: een huisarts, het ziekenhuis en/of de ambulance.
Over de schrijver
Reactie plaatsen